Anläggning & Plantering


Något jag brinner för är att anlägga rabatter och trädgårdar.  Tillsammans planerar vi vem som gör vad. Kanske vill ni genomföra en del saker själva och annat önskar ni hjälp med.

  plantering av rabatt   plantering av rabatt
       

Med planteringsschema och lättare instruktioner  för plantering, kan ni även göra dessa bitar själva om så önskas.

Vid anläggning eller planteringsuppdrag kan jag erbjuda plantor från grossister och plantskolor såsom Ängsäters Perenner på Färingsö, Billbäcks Plantskola, Löta och Splendor Plants.

Priset blir i en del fall billigare men framför allt blir kvalitén mycket bättre och utbudet betydligt mer spännande med sorter och storlekar.

Kanske behövs det extern hjälp med tyngre arbeten.

minigrävare för anläggning av gräsmatta

Exempel på trädgårdanläggning se vidare under ”Inspiration – Ansiktslyftning 70-tals trädgård