Ansiktslyftning 70-talsträdgård


  70-talsträdgård total makeover    70-talsträdgård renovering
       

Klassisk 70-tals trädgård som vuxit ur formen. Många mindre växter har tynat bort och flertalet vintergröna växter har vuxit upp till större träd, vilket dom faktiskt är.
Här har man fått problem med utstickande grenverk i vägen och borttagning av grenar har lett till ful form på trädet, ofta kan dessa vara torra och glesa in mot mitt stammen. Risiga buskage gör att man inte kan se ut från altan eller fönster. Många gånger kan även rötter vara problem för plattsättningar och husgrund.

Före en genomgång av trädgården, underlättar det för bägge parter att man har formulerat problem som man vill ha lösning på. Gör en ”önskelista”.
Fundera igenom vad ni vill använda trädgården till och när ni vill utnyttja den. Promenera i området, titta i böcker, finns inspiration och hitta er smak. Blommande, ätbart eller strikt. Det är ni som skall använda ytorna till era behov.
Inspireras av trender men låt er inte styras av dessa, för ni ska leva med trädgården under lång tid framöver. Alla hårda ytor kommer att bestå, växtmaterial är halvfabrikat och behöver tid på sig för att utvecklas och formen som anläggs kommer att bestå. Precis som inomhus dår golvet ligger fast och man kan byta kuddar och snittblommor så är det med en trädgård också.

Se till att ha en kopia på tomtkartan. Om ni inte har det kan man vända sig till kommunen och köpa en ny. Den kostnaden sparar man in snabbt in om man måste börja mäta upp lutningar, tomtgränser och placering av byggnader.Vill man bara ha ett enkelt förslag till en rabatt behöver man inte en hel karta utan då räcker det om man har mått och väderstreck.

Om det finns bilder på tomten och planteringar kan detta vara mycket värdefullt om snön ligger djup vid hembesök  och även för att få en tydligare bild av hela året på tomten.

Med en skiss som grund kan du börja fundera på målet. Många gånger får man prioritera pga tid och pengar. Kanske kommer du på något nytt. Tillsammans kan vi sedan upprätta en plan om vem som ansvarar för olika delmoment. Om skiss och idéer stämmer bra. Kan du antingen arbeta själv utifrån den, framför allt vid mindre projekt eller gå vidare med en ritning. Ritning levereras enligt offert och kan innehålla flera olika delar, allt från mått och höjder till planteringsritningar med växtförteckning. Du bestämmer själv omfattningen.

anläggning av gräsmatta

På denna tomt togs mycket av buskage och träd bort.  Stubbar frästes och på södersidan anlades en ny gräsmatta. Förutom några små grävarbeten gjordes detta av fastighetsägaren.

Utmed altanen som tidigare gömdes bakom ett stort buskage som dessutom fått gäster i form av lönn och annat smått och gott, anlades en medelhög rabatt. Altan i söderläge kräver solälskande växter.  Och därför planterades rosor, för doft, lång fägring och fina nypon. Prydnadsgräs, för att vipporna gör gräset fint även vintertid. Till detta planterades Perovskia och kantades med lavendel.

anlagd rabatt

Mot husgrunden lades singel och kant av gatsten. Mot gräsmattan kommer det så småningom även där kantas med gatsten för att förhindra gräsinväxning och slippa kantskärning. Dessutom går det bra att köra med gräsklippare då.

På östra sidan var den lilla del som fanns av gräsmattan, dels mycket mossig pga skugga från stora buskage och dels avskärmad av dessa, vilket gjorde att det var svårt att komma fram dit och klippa.

bark som marktäckning i gångstig

Eftersom man däremot vill kunna gå runt huset, föddes iden om ett woodland med en lättskött gång. En barkgång förbinder nu fram och baksidan av tomten. Buskar har planterats  och ytan har täckts med marktäckare.

Det finns många trevliga marktäckare som med tiden växer ihop till ett täcke. Under tiden dom växer till är det viktigt att marken hålls ogräsfri men när dessa sen breder ut sig kommer dels marken att skuggas och de flesta luftburna ogräsfröna är ljusgroende vilket försvårar för dessa. Marktäckarna kommer också att bilda att täcke som gör att ogräsfrön inte så lätt trillar ner på jorden. Olika växter har olika växttakt men tänk på att ta en tätväxande.

planterade nävor

Här ser man nävor året efter plantering. Vissa sorter växer snabbt och här har dom redan börjat bilda en matta. Här börjar ogräs få svårt att konkurrera. Fin blommning och vacker höstfärg gör dessa mycket användbara. Längst fram ser man att astillben inte har samma etableringsfart men kommer på sikt att bilda fina ruggar.

planterad funkia ormbunke rhododendron

Funkia bildar med åren fina täta bestånd. Lättskött, har tunna blad som bryts ner snabbt och inte behövs rensas bort om man inte är petig. Ormbunkar är vackra på våren när dom vecklar upp sig. Dessa är dessutom vintergröna vid lite mildare vintrar. Rododenderon är vintergröna och har vackra blad.

  anläggning av trädgård kaffehörna   nyanlagd trädgårdsplats för kaffe
       

Ett litet trädäck i öster, tänkt för en morgonkaffe. Mot vägen bakom finns Aronia planterad som kommer att bli ca 120 cm hög och kommer att ge insynsskydd från gående. I Hörnan sparades den gamla idegranen för att få kvar lite höjd. Mot vänster i bilden finns lagerhägg planterad och tillsammans med några nyplanterade idegranar och azaleor skall dessa av skärma insyn. I original skissen var trädäcket upphöjt och även spången. Spången var då försedd med trästolpar och grova rep som ”räcke”.

nyanlagd rabatt mot väg

På framsidan av huset togs allt bort och ersattes med skiffer stenläggning. Skiffer fanns redan i trappstegen till ytterdörren så detta var ett ganska enkelt val av material. Planteringen består av två mindre träd valda av blomning och höstfärg.  Ett antal vintergröna och lite större buskar har planteras.

Mot huset finns höga perenner planteras för att skapa lite avskildhet om man vill placera någon sittgrupp på den större ytan. Sen blir perennerna lägre och avslutas med låga mot gatan. En del av dessa lägre perenner är vintergröna och marktäckare.

röd solhatt

Solhatt bildar med tiden stora ruggar och frösår sig gärna. Högre växter i rabatten är glansmiskantus (gräs med fina vippor på vintern) japanskt älggräs och kransveronika.

Återbesök! Efter ca två år har växterna brett ut sig och tagit plats. Det går snabbt att rensa ogräs nu när marktäckarna har växt ihop och bildat täta mattor.