Trädbeskärning


Priser: 495:- / tim inkl. moms eller fast pris enligt offert. Vid offert tillkommer en kostnad på 495:- inkl moms för hembesök, då jag tittar på trädet/träden och gör en åtgärdsplan.

Kan också bakas in i en rådgivning om ni har fler frågor om trädgården i övrigt.

Bortforsling av ris kan ordnas men kostnaden är då 450;- /tim. Bortforsling tar ungefär lika lång tid som beskärningen, kan
man tänka på.

Gront Kort cerifierad av Riksförbundet Svensk Trädgård Grönt kort fruktträdsbeskärning

Jag är certifierad trädbeskärare med Grönt kort. Mer info utbildningen finns på www.tradgard.org

En annan bra länk om beskärnng hittar du här: www.tradvardskolan.se

Äppelträd i blom

Äppelträd och Päronträd 

kan beskäras större delen av året. Vårvintern passar bra för att göra en försiktig underhållsbeskärning.

Gallring, kanske nedtagning av kronhöjd och lite städning av skadad och död ved.

Beroende på storleken på trädet tar detta runt 1,5 till 2 timmar.

Syftet med underhållsbeskärningen är att hålla trädet i hanterbar storlek, skapa förutsättning för vacker och fin frukt utan att locka fram stora mängder. I regel får man mer än tillräckligt. Samt att hålla trädet vitalt och friskt.

Underhållsbeskärning behöver inte ske varje år när man har ett fint träd utan kanske var annat eller var tredje år. Lite äldre, välbyggda träd med begränsad tillväxt kan man tom låta stå 4-5 år.

Ungträd Nyplanterade och unga träd

Unga träd bör få en uppbyggnadsbeskärning varje vår.

Våren passar fint att beskära dessa eftersom man eftersträvar tillväxt, kraftiga grenar och många grenar att välja bland för en optimal form.

En uppbyggnadsbeskärning går i regel ganska snabbt eftersom det är små träd, men den är oerhört viktig.

Äpple och päron kan beskäras i samband med plantering om detta sker tidigt på året annars börjar man våren därpå.

Körsbär är viktigt att komma igång med direkt eftersom dessa har svårt att bilda nya skott på lite äldre ved. Dessa saknar vilande knoppar som lätt bryter ut som på äpple tex. På äldre än 3 år gammal ved förblir grenen kal annars.

Gammalt mångfaldsträd

Om man finner ett gammalt stagnerat men i övrigt friskt träd, kan detta med fördel beskäras hårt för att sätta fart på tillväxt igen. Detta har inget med gamla tider ”stympning” att göra vilket bara leder till problem. En hård vårbeskärning måste sedan följas upp med beskärning både under JAS samma år och ny vårbeskärning . 

Jag upprättar gärna en renoveringsplan men räkna med en högre kostnad för ett sådant träd.

Äldre träd som av känslomässiga själ skall sparas men som lider av fruktträdskräfta skall bara beskäras under blommning då inga svampsporer är aktiva och trädet fortfarande savar i såren. Detta inträffar lite olika beroende på sort men i regel mitten på Maj.

Annat fruktträd

Andra fruktträd

Plommon kan till rimlig nivå skäras på våren men man tar det lugnt och beskär hellre under Juli, Augusti och September. 

Det är viktigt att bygga upp ett plommon eftersom dessa oftast har spetsiga grenvinklar vilka senare kan fläkas upp när trädet ger mycket frukt. Här är även sortval viktigt och att kartgallra.

Körsbär beskärs under  Augusti och September. Under säsong tar man bort döda grenar eftersom detta beror på grentorka vilket är en svamp som sprids av insekter i pollinering. Svampen övervintrar annars i dessa delar.

Surkörsbär gallras och kan få ny fruktved. Men tänk på att aldrig lämna ett biggaråträd utan uppbyggnadsbeskärning eftersom detta inte bildar nya grenar på lite äldre ved.

Persika kan beskäras hårt vid plantering och pinceras vid plockning av frukt.

Vindruvor beskärs hårt på senhösten när bladet släppt och sedan pinceras löpande under försommar och sommar.